Joanna Masłowska - mgr psychologii i pedagogiki, absolwentka UW, od 2000 roku pracuje z dziećmi z autyzmem i innymi zaburzeniami rozwoju.

Jest jedną z pierwszych terapeutek w Polsce stosujących z sukcesem Metodę Manualnego Torowania Głosek®. Uczennica Elżbiety Wianeckiej - twórczyni tej metody.

Odbyła szkolenie z nauki czytania metodą symultaniczno - sekwencyjną Prof. Jagody Cieszyńskiej.

W swojej pracy łączy techniki terapeutyczne, poznane na wielu szkoleniach. Od 2007 roku prowadzi zajęcia edukacyjne Metodą Rozwojową wg autorskiego programu.

Współautorka publikacji „Co dzień łatwiej” (E. Wianecka, J. Masłowska, 2010) - zestawu ćwiczeń edukacyjnych dla dzieci z problemami rozwojowymi.

Pracę z dziećmi z autyzmem rozpoczęła już w szkole średniej, początkowo jako wolontariusz w Przedszkolu Specjalnym nr 208 w Warszawie, by potem udzielać się w Zespole Środowiskowym z ramienia Fundacji Synapsis, prowadząc zajęcia indywidualne z dziećmi z autyzmem.

Uczestniczyła w szkoleniu prowadzonym przez Fundacje Synapsis: „Podstawy prowadzenia terapii i edukacji dzieci z autyzmem”. W latach 2005 – 2006 była wolontariuszem programu, prowadzonego przez Klinikę Psychiatrii Wieku Rozwojowego Akademii Medycznej i Fundację Przyjaciół Szpitala Dziecięcego na Litewskiej, prowadzonego na rzecz dzieci z zespołem ADHD.

Polecane przez nas strony:
Wydawnictwo ARSON