Nasz zespół zajęć logopedycznych to koncepcja całościowego spojrzenia na brak mowy u dziecka.

Kilkanascie lat doświadczenia pozwoliło wybrać te najskuteczniejsze elementy w terapii.

Nasza koncepcja pracy z dzieckiem niemówiącym zawiera:

Uzupełnieniem jest terapia wspomagająca:

  • arteterapia rozszerzona o ćwiczenia językowe,
  • ćwiczenia manualne i terapia ręki,
  • terapia słuchowa,
  • terapia ruchowa,
  • nauka samodzielności.
Polecane przez nas strony:
Wydawnictwo ARSON