Zajęcia edukacyjne

Rozszerzona terapia edukacyjna ukierunkowana na rozumienie języka i wykonywanie poleceń. Mamy pełną świadomość, że to jest warunek wykształcenia mowy spontanicznej. Dobór ćwiczeń zależy od indywidualnych możliwości dziecka.

Terapia zawiera m.in.:

  • naukę pisania,
  • czytanie - Symultaniczno – Sekwencyjna Nauka Czytania® (Metoda Krakowska),
  • terapię funkcji wzrokowych – wyszukiwanie, rozpoznawanie i podawanie właściwych obrazków,
  • pisanie na ruchomym alfabecie E. Wianeckiej,
  • naukę pisania ręcznego,
  • analizę i syntezę wzrokową
  • naukę myślenia przyczynowo – skutkowego,
  • naukę relacji czasowych i przestrzennych.
Polecane przez nas strony:
Wydawnictwo ARSON